Vandaag heeft het verdrietige nieuws ons bereikt dat Willem van der Zijden vanmorgen vredig is heengegaan. Hij kampte de laatste jaren met afnemende gezondheid en was vorige week opgenomen in een hospice in Oegstgeest. Hij bleef echter zoals vanouds positief, moedig en humoristisch.

Willem was de medeoprichter van onze tafeltennisvereniging in de jaren ’60. Hij is decennialang actief geweest in het bestuur en was dagelijks bezig met de club. Zijn werkervaring in de bouw heeft hij bij Pecos in praktijk gebracht toen we begin jaren ’80, komend vanuit ‘de gymzaal’ onze eigen hal lieten bouwen. De aannemer ging failliet en de tweede aannemer onderging hetzelfde lot in die jaren van economische crisis. Onder de leiding van Willem is toen de zaal verder afgebouwd door de leden zelf. Sindsdien heeft Willem, tot een paar jaar terug, het onderhoud van het gebouw vrijwel geheel voor zijn rekening genomen. Hij heeft dus zowel Pecos gebouwd als opgebouwd en was de titel van erelid meer dan waardig. Daarnaast was hij wedstrijdsecretaris, hij regelde de inkoop en was altijd aanwezig.
Willem maakte graag een praatje met iedereen, had een goede kijk op het spelletje, ook toen hij dat zelf allang niet meer beoefende, en stelde altijd het belang van de club voorop. Met die uitstraling en inzet veroverde hij bij velen in de tafeltenniswereld een speciaal plekje in het hart. We gaan hem erg missen.