Otto gaat als trainer zijn bezigheden voor zijn laatste recreantengroep beëindigen. Tientallen jaren is hij de drijvende kracht geweest, voor vele tientallen tafeltennissers. Zo heeft hij meerdere recreantengroepen op woensdag training gegeven en ook op maandag de jeugd.
Samen met Nel zorgde Otto dat iedereen gezellig en sportief bezig was, dat de zaal op tijd open was en indien nodig de kachel brandde. Meestal was hij als eerste aanwezig en bleef tot het laatst. Elke week weer, soms wel 52 woensdagen en maandagen per jaar.

We willen hem als bestuur woensdagochtend 6 juli om 10 uur hiervoor uitgebreid bedanken en in het zonnetje zetten. En we hopen natuurlijk dat daar zoveel mogelijk van zijn ‘pupillen’ bij kunnen zijn.