Afgelopen weekeinde ontvingen we het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Otto Verkerk. De afgelopen maanden ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij is 91 jaar geworden.

Otto heeft veel voor Pecos betekend. Hij is twintig jaar (1990-2010) voorzitter geweest van de vereniging en hij was samen met zijn vrouw Nel nóg langer de begeleider van de recreantengroep op woensdagavond en later ook de woensdagochtend, tot in de zomer van 2022.

Namens de hele vereniging wensen we Nel, hun zoon Peter en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.