Waar Jolley Sojinu jarenlang bij ons de jeugd heeft getraind, gaat hij nu leiding geven aan de selectie op de dinsdagavond. Sinds gisteren is hij hiermee begonnen en werd hartelijk verwelkomd door ons bestuur, verscheidene competitiespelers en een aantal oud-bekenden. Kom vooral eens langs op dinsdag van 19:00 tot 20:30 om deze tafeltennislegende te ontmoeten.