De woensdagavond is steeds meer in trek en groeit gestaag door. Inmiddels is het volle bak met wekelijks 7 volle tafels. Met spelers van diverse leeftijden kan er vrijblijvend een balletje worden geslagen of een wedstrijd worden gespeeld in de interne laddercompetitie.